dissabte, 21 de febrer de 2009

Silenci sepulcral, però seguim esperant...

Després de les grans llevantades que ha sofert el nostre litoral, resulta curiós el silenci sepulcral que han mantingut les administracions alhora d’assumir responsabilitats, tot i que la manca d’accions ha estat a l’ordre del dia. Un bon exemple resulta la inactivitat mantinguda per l’administració catalana, responsable per omissió del deteriorament progressiu del passeig de s’Abanell dintre del seu marc competencial d’actuació.

La desídia mantinguda ha estat gravíssima. Aquest fet ha provocat que els danys del temporal del mes de novembre hagin afectat amb extrema gravetat aquesta zona. Els blanencs encara esperem les aportacions de sorra, que tot i no ser ni molt menys la solució adequada i volguda, l’administració catalana es va comprometre a realitzar al mes de maig, després al juny, i més tard abans de la festa major de l’any passat, tot i que, com és malauradament sabut, mai s’han acabat realitzant.


Producte d’aquesta omissió de l’administració catalana els danys soferts pels temporals dintre del seu àmbit d’actuació han estat extremadament superiors als que s’han produït a l’altra banda del passeig de s’Abanell, fora de l’àmbit d’actuació de l’administració catalana, i on curiosament, sí s’havien adopatat diferents mesures de prevenció.

Davant d’aquesta situació, ens preguntem, qui vetlla pels drets dels blanencs, si tenim en compte que els diferents partits amb representació a l’Ajuntament, fins al moment, no han exigit cap responsabilitat al respecta a l’administració catalana ?